हेर्नुहोस् केन्द्रको जरुरी सूचना

काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालयमा सिकाइ निरनतरताको एक जरुरी सूचना जारी गरेको छ ।

आइतबार ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुलाई पत्र लेख्दै केन्द्रले देशभरका सञ्चार सुविधा पुगे–नपुगेका विद्यालयहरुको विवरण बैशाख १५ गते भित्र पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

केन्द्रले कोरोना भाइरसले निम्त्याएको यस विषम परिस्थितिमा बाल बालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिनका लागि बाल बालिकाका लागि उपयोगी हुने विभिन्न सामग्रीहरु आफ्नो वेवपोर्टलमा राख्न लागेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।

केन्द्रको कक्षा ९ र १० का बाल बालिकाहरुका लागि एन टिभी प्लसमार्फत् भर्चुअल पाट प्रसारण भइरहेको र अन्य कक्षाका बालबालिकाहरुका लागि पनि रेडियो र टेलिभिजनमार्फत् सिकाइ सामग्री प्रशारण तथा कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार माध्यमको पहुँच नभएका बाल बालिकाका लागि मुद्रित सामग्रीको व्यवस्था गर्ने प्रयास भइरहेकोसमेत जनाएको छ ।

केन्द्रले शुरु गर्न लागेको र शुरु गरिरहेको अनलाइन सिकाइको पहुँच कति विद्यालयमा रहेका जान्न खोजेको देखिन्छ । केन्द्रले जारी गरेको सूचनामा  इन्टरनेट, नेपाल टेलिभिजन, स्थानीय टेलिभिजन,  रेडियो नेपाल, स्थानीय एफएम रेडियोको पहुँच पुगेका र कुनैपनि विद्युतीय सञ्चार  माध्यमको पहुँच नपुगेका विद्यालयहरुको छुट्टा–छुट्टै विवरण माग गरेको हो ।

हेर्नुहोस् केन्द्रको  सूचना

 

नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
सानोठिमी, भक्तपुर

मिति : २०७७।०१।०७

विषय : विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
श्री शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सवै ।

प्रस्तुत विषयमा covID 19 बाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण विद्यालयहररु बन्द भई बालबालिकाहरुको नियमित पठन पाठन अवरुद्ध भएको व्यहोरा अवगत नै छ । यस विषम परिस्थितिमा बाल बालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिनका लागि यस केन्द्रद्वारा बाल बालिकाका लागि उपयोगी हुने विभिन्न सामग्रीहरु यस केन्द्रको शिक्षा पोर्टल www.learning.cehrd.gov.np मा राख्ने प्रबन्ध मिलाउन लागिएको, कक्षा ९ र १० का बाल बालिकाहरुका लागि एन टिभी प्लसमार्फत् भर्चुअल पाट प्रसारण भइरहेको र अन्य कक्षाका बालबालिकाहरुका लागि पनि रेडियो र टेलिभिजनमार्फत् सिकाइ सामग्री प्रशारण तथा कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार माध्यमको पहुँच नभएका बाल बालिकाका लागि मुद्रित सामग्रीको व्यवस्था गर्ने प्रयास भइरहेको छ । तसर्थ उक्त कार्यका लागि तपसिल उल्लिखित विवरण आवश्यक भएकाले सो विवरण तयार गरी यही मिति २०७७ वैशाख १५ गतेभित्र यस केन्द्रको इमेल ठेगाना radiodeol@gmail.com मा पठाउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।

तपसिल

 

क.सं.  स्थानीय

तहको

नाम

इन्टरनेटको

पहुँच

पुगेका

विद्यालय

संख्या

नेपाल

टेलिभिजनको

पहुँच

पुगेका

विद्यालय

संख्या

स्थानीय

टेलिभिजनको

पहुँच

पुगेका

विद्यालय

संख्या

रेडियो

नेपालको

पहुँच

पुगेका

विद्यालय

संख्या

स्थानीय

एफएमको

पहुँच

पुगेका

विद्यालय

संख्या

कुनै पनि

विद्युतीय

सञ्चार

माध्यमको

पहुँच

नभएको

विद्यालय

संख्या

 

 

कैफियत

 

पुनश्च : स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालयमार्फत् विद्यालयको सेवाक्षेत्रमा यस शैक्षिक सत्रमा विद्यालय भर्ना हुनुपर्ने र विद्यालय बाहिर रहेका बाल बालिकाहरुको विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन र ड्ड कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार माध्यमको पहुँच नपुगेका विद्यालयहरुको नामावली IEMIS कोड सहित उपलब्ध गराउनु हुन समेत अनुरोध छ ।

रुद्रप्रसाद भट्टराई

शाखा अधिकृत

Add a Comment

Your email address will not be published.